ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 67/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66[67] 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
611071401 บุญชัย พูนนาม อ.ดร.สุธี โง้วสิริ  หจก.เกี้ยนเฮงวัสดุก่อสร้าง  ใบสมัคร
611071403 ปณิตา เหลี่ยมเพชร อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท เอวีพี (ประเทศไทย) จำกัด  ใบสมัคร
611071404 ปริญญา เรืองชู ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด สาขาครีเอชั่น  ใบสมัคร
611071405 ปาริตา เพชรรัตน์ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ   ศูนย์การค้าไดอาน่า คอมเพล็ก  ใบสมัคร
611071406 ปิยังกูร แก้วพลอย ดร.สุธี โง้วศิริ  โตโยต้า พิธานพาณิชย์ สาขาแยกสำโรง สงขลา  ใบสมัคร
611071408 พรชนก แซ่เลี่ยง อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่  ใบสมัคร
611071414 ภัทราภรณ์ ลิ่มเจริญ อาจารย์ดร.สุธี โง้วศิริ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.โอ.โฟนเซ็นเตอร์ สาขา 2 - ศูนย์บริการทรูพาร์ทเนอร์นราธิวาส  ใบสมัคร
611071415 ภารวี หยงสตาร์ อ.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ใบสมัคร
611071420 เมธิชัย ปาลานุพันธ์ อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด  ใบสมัคร
611071423 รัชนี เพ็ชรคง อาจารย์ ดร.สุธี โง้ศิริ  ที่ทำการไปรษณีย์ รัถการ  ใบสมัคร
611071424 วธรรณญู ขวัญทองยิ้ม อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  โรงพยาบาลหาดใหญ่  ใบสมัคร
611071426 วรรณภา ทวะกาญจน์ อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  เทศบาลเขารูปช้าง  ใบสมัคร
611071436 ศิววงศ์ ศรีสมานุวัตร อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
611071437 ศุภวัฒน์ เพชรสงคราม อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีหาดใหญ่  ใบสมัคร
611071441 สิทธา ศรีทวีกูล อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท เอวีพี (ประเทศไทย) จำกัด  ใบสมัคร
611071445 สุทธิดา ชายสงค์ อ.ดร. สุธี โง้วศิริ  บริษัท หน่ำฮั่วรับเบอร์ จำกัด  ใบสมัคร
611071446 สุทธิดา รัตนรัตน์ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา  ใบสมัคร
611071448 สุนิษา ทองฤทธิ์ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  องค์การบริหารส่วนตำบลปะเหลียน  ใบสมัคร
611071450 สุริพร มุลศิลป์ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท สยามเเม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขาหาดใหญ่  ใบสมัคร
611071452 อธิป สนธยาวัฒน์ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัทแอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด  ใบสมัคร
611071459 อารียา แก้วสนิท อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี หาดใหญ่  ใบสมัคร
611071253 กวินทิพย์ ศุภเสวต อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด  ใบสมัคร
611071312 ภัสสร ประเสริฐเลิศสกุล อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด  ใบสมัคร
611071316 มยุรา ภัชมงคล อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
611071328 วรดา หมัดอุหมาด อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท แต้มออแกไนเซอร์ จำกัด  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th