ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 68/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67[68] 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
621071102 เกรซฟาฮาน่า หลงหัน ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  Major Cineplex Group  ใบสมัคร
621071110 ชุติกาญจน์ แซ่ชี ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ทองมณี อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด  ใบสมัคร
621071112 โชติกา ศรศิลป์ ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท เอ็มเอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด  ใบสมัคร
621071119 ทิพรินทร์ มีไพศาล ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนนครนอก  ใบสมัคร
621071126 นริศรา ยอดเวียน ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ไทยไลอ้อน เมนทารี จำกัด  ใบสมัคร
621071129 นัทธ์ชนัน แก้วทรายขาว ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด(มหาชน) สาขาสำนักงานใหญ่ อาคารอเวนิว ชั้น 14  ใบสมัคร
621071132 นูรีซันนา สะแม ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ที่ทำการไปรษณีย์สงขลา  ใบสมัคร
621071139 ปรียากร วิเศษ ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ประทีปซีแลนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด ข้อมูลองค์กร เป็นท่าเรือเอกชนท่าเรือแรกในทะเลสาบสงขลา ประกอบธุรกิจประเภทท่าเทียบเรือและ การขนส่ง สถานที่เก็บสิน  ใบสมัคร
621071149 ฟาราญา บิลละหีม ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ก.ชัยแสง เทรดดิ้ง จำกัด  ใบสมัคร
621071153 ภัทราวดี พรหมฉิม ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนนครนอก  ใบสมัคร
621071159 รวิชาวดี เชยชม ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
621071161 รุจิรา น้อยนารถ ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  บริษัท เกรทโอเรียนเต็ลเทรดดิ้ง จำกัด  ใบสมัคร
621071162 โรสนาณี วาดวงภัก ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  โรงพยาบาลเบตง   ใบสมัคร
621071164 วรรัตน์ คชอ่อน ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานใหญ่ อาคารอเวนิว ชั้น 14  ใบสมัคร
621071172 ศศิภา สาลี ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด  ใบสมัคร
621071173 ศิรินทิพย์ มะเด็ง ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดปัตตานี  ใบสมัคร
621071187 อวัสดา อูมาสะ ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  การยางเเห่งประเทศไทย จังหวัดปัตตานี  ใบสมัคร
621071188 อัซรีนา มะตีเยาะ ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  ไปรษณีย์ไทย เมืองสงขลา  ใบสมัคร
621071194 อาริษา พูลสวัสดิ์ ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) สาขาหาดใหญ่  ใบสมัคร
621071196 อารียา อูเซ็ง ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี  ใบสมัคร
621071201 คเณศ จันทร์อ่อน ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  หจก.ธรรมวิทยาภูมิ กรุ๊ป  ใบสมัคร
621071202 ชญานนท์ กสิวุฒิ ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  EGV lotus songkhla  ใบสมัคร
621011051 ซิมยาอ์ หนูเพชร อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา  ใบสมัคร
621071218 ภูวดล อ๋องท่อ ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  บริษัท เอ็มเอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด  ใบสมัคร
621071219 ยศวัฒน์ พงศ์สุขนิรันดร ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th