ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 68/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67[68] 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
611071328 วรดา หมัดอุหมาด อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท แต้มออแกไนเซอร์ จำกัด  ใบสมัคร
611071331 วิพัชรินทร์ ทำเผือก อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท เอ็มจีลักชูรี่ หาดใหญ่ จำกัด  ใบสมัคร
611071363 กัลยรัตน์ มีชัย อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด  ใบสมัคร
611071381 ณัฐนรี เหลาะเหม อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดปัตตานี  ใบสมัคร
611071389 ธนาภรณ์ บุญพันธ์ุ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารออมสิน สาขาตลาดเก่า  ใบสมัคร
611071392 ธันย์ชนก ไชยมนตรี อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  เทศบาลตำบลเขาชัยสน  ใบสมัคร
611071393 นรมน จันทรโชติ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ที่ทำการสโมสรสงขลาเอฟซี  ใบสมัคร
611071397 นัสซูวา เจะเห็ง อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี  ใบสมัคร
611071413 ภัทรวดี สุวรรณจินดา ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท คูโบต้าหาดใหญ่จักรกล จำกัด  ใบสมัคร
611071416 ภิรัญญา สีคง รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย  เทศบาลตำบลระโนด  ใบสมัคร
611071418 มาลินีย์ ประทุมรังษี อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ที่ทำการสโมสรสงขลาเอฟซี  ใบสมัคร
611071430 วิลาสินีย์ ช่วยทิพย์ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารกรุงไทย สาขาหาดใหญ่ใน  ใบสมัคร
611071457 อาตีกะ อาแว อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  ที่ทำการไปรษณีย์ สุไหงโกลก  ใบสมัคร
611071458 อารีซา หะยีมะแซ อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดปัตตานี  ใบสมัคร
611081443 สิราภรณ์ คงชีพา ดร.สานิตย์ ศรีชูเกียรติ   
611071460 ฮาซัน มะหมีน อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขา เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่  ใบสมัคร
611011652 สรัญญา ชื่นชม อ.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  โรงแรมอ่าวนางปริ้นธ์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา  ใบสมัคร
611071362 กัลยรัตน์ พราหมณ์ชู อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ท่าอากาศยานตรัง  ใบสมัคร
611071368 เคะอิโคะ โมริต้า อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
611071369 จตุพล ทองคำ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  The Minor food Group   ใบสมัคร
611071398 นัสติญา คุ้มบ้าน อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต  ใบสมัคร
611071399 นาเดีย มะรานอ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบันนังสตา   ใบสมัคร
611071400 นิชธาวัลย์ โชติวัน อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัทเอวีพี (ประเทศไทย)จำกัด  ใบสมัคร
611071402 บุษรา สุเหร็น อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  สำนักสหกรณ์จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
611071407 ไปรยา คงใจดี อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัทแซ็ป เฮฟวี่ดิวตี้ เซอร์วิส จำกัด  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th