ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 7/284    
 1 2 3 4 5 6[7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
631071165 ซอฮาบีหย๊ะ หวังอีน ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช  ใบสมัคร
631071415 ปฐมา จันทน์เสนะ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์  บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด  ใบสมัคร
631071267 นันณภัสสร ศรีชัยมูล อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  โรงแรมบันยันทรี สมุย  ใบสมัคร
632091030 ซีตีฮาบีบะห์ แยนา อ.ดร.ศุภชัย สัตยานุรักษ์  บริษัทแอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด 
632091031 ซุรอยยา สะแลแม อ.ดร.ศุภชัย สัตยานุรักษ์  First Rubber 
632091037 อุลัยหย๊า พยายาม อ.ดร.ศุภชัย สัตยานุรักษ์  บริษัท เคมี อินโนเวชั่น จำกัด 
631071327 ธิติ ทะลือ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์  บริษัท โปรซีเคียว แอนด์ โอ.เอ. คอมมูนิเคชั่น จำกัด  ใบสมัคร
631071380 ซอฮาบีหย๊ะ หวังอีน ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช  ใบสมัคร
631071444 ทัณฑิกา คงเย็น อ.ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์  โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่  ใบสมัคร
631071179 อภิสร ชูแก้ว ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ใบสมัคร
631071185 เอกราช ศรีทุม ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  โรงเเรมเรือรัษฎา  ใบสมัคร
631071090 กีรติ ทรงเลิศ ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช  ใบสมัคร
631071176 อนุรักษ์ ราชบุรุษ ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช  ใบสมัคร
631071085 กวินท์นาฏ เขียวจันทร์ ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  โรงพยาบาลศิครินทร์  ใบสมัคร
631071357 ธัชธาดา สัจจากุล ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่  ใบสมัคร
631071174 อนนท์ แซ่พัง ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ไดอาน่า ซีนีเพล็กซ์ หาดใหญ่  ใบสมัคร
631071146 ราโมน่า บิลหละ ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
631071134 พรนภัส หาคำ ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  Samujana Villas Koh samui  ใบสมัคร
631071424 วิลาสินี พุทธศรี ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ์  บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด สำนักงานสุราษฎร์ธานี  ใบสมัคร
631071283 มกรานนท์ บากา อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
631071086 กานต์สิริ ชัยมงคล ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  Hula Hula Resot  ใบสมัคร
631071119 ธิดารัตน์ บุญเกื้อ ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  โรงแรมเรือรัษฎา  ใบสมัคร
631071133 ปาลิตา ชิตพิทักษ์ ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  โรงเเรมเรือรัษฎา  ใบสมัคร
631071273 พงศ์สวัสดิ์ แก้วยศสกุล อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  โรงพยาบาลหาดใหญ่  ใบสมัคร
632041075 พลธนกฤษ์ คงสบาย ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  บริษัท เพิ่มพูนโภคภัณฑ์ 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th