ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 81/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80[81] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
621011633 วิศรุต หลีกภัย อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  บริษัท ไทยไลอ้อน เมนทารี จำกัด สาขาท่าอากาศยานหาดใหญ่  ใบสมัคร
621071377 สรภัทร์ บุญช่วย อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด  ใบสมัคร
621011521 คฑามาศ มาตรักษา อ.ดร. ศุภานัน พรหมมาก  บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต  ใบสมัคร
621011531 ญาธิดา ด้วงหวัง อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  โรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท  ใบสมัคร
621011535 ณิชกานต์ เล็บกะเต็บ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด  ใบสมัคร
621011538 ดุสศิตา ขาวตุงกู อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด  ใบสมัคร
621011540 ธรณ์ธันย์ หมอยา อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  โรงแรม กะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท  ใบสมัคร
621011548 นาสิมา เส็นหมาน อ.ดร.ศุภนัน พรหมมาก  บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด  ใบสมัคร
621011560 ปวริศา บุญยัษเฐียร อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  ตำรวจท่องเทียวภูเก็ต  ใบสมัคร
621071466 นูรีดา นพรัตน์ อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  Lotus  ใบสมัคร
621011564 ปิยะพร ยมดี ดร. ศุภานัน พรหมมาก  ตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต  ใบสมัคร
621011565 เปรมวดี แคยิหวา อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรัง  ใบสมัคร
621011581 รามาวดี แขกพงศ์ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรัง  ใบสมัคร
621011583 วรัษยา หมวดหมัด อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  โรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท  ใบสมัคร
621011605 อัสนา หมัดสุไหลหมาน อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  ตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดสุราษฎ์ธานี เกาะสมุย  ใบสมัคร
621011611 กิตติพงศ์ อามีน อ.ดร. ศุภานัน พรหมมาก  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง6  ใบสมัคร
621011656 ภัทรนันท์ พรหมทอง อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  ตรวจคนเข้าเมืองสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย  ใบสมัคร
621071315 นุชฟารีนา ปาลายา อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  Lotus   ใบสมัคร
621071322 พิมพินี แก้วคง ดร.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสงขลา  ใบสมัคร
621071333 วรลักษณ์ เรณุมาศ ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัทไฮแคร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ใบสมัคร
621011533 ณัฐพร คนหมั่น อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  Bloomsbury Internationnal School (โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่ หาดใหญ่) จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
621011550 นุญมา ลัสมาน อ.ดร. ศุภานัน พรหมมาก  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6   ใบสมัคร
621011558 บุณยาพร พัชรกอบชัย อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  โรงเรียนนานาชาติเซาท์เทิร์นหาดใหญ่ (Southern International School Hatyai)  ใบสมัคร
621011561 ปัณณพร ชูพิทักษ์ธรรม อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด   ใบสมัคร
621011569 เพชรรัตน์ เอียด อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  โรงเรียนนานาชาติเซาท์เทิร์นหาดใหญ่ (Southern International School Hatyai)  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th