ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 82/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81[82] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
621011570 ฟาติล แวหะมะ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6  ใบสมัคร
621011571 เฟื่องลัดดา อสุระพงษ์ อ.ศุภนันท์ พรหมมาก  บริษัท ไทยไลอ้อน เมนทารี จำกัด สาขาท่าอากาศยานหาดใหญ่  ใบสมัคร
621011598 อนิฟ ดอเสาะ อ.ดร. ศุภานัน พรหมมาก  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6  ใบสมัคร
621011614 ไซบาณ สะมาแอ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  Phuket Marriott Resort & Spa, Merlin Beach  ใบสมัคร
621011617 ณัฐภัทร ศรีแผ้ว อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  โรงแรม ดิโอลด์ ภูเก็ต กะรน บีช รีสอร์ท  ใบสมัคร
621011618 ดนุรุทธ์ หนูทอง อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  โรงแรม ดิโอลด์ ภูเก็ต กะรน บีช รีสอร์ท  ใบสมัคร
621011624 ปรมินทร์ ชูช่วย อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  โรงแรม ดิโอลด์ ภูเก็ต กะรน บีช รีสอร์ท  ใบสมัคร
621011639 อาทิตย์ สุวรรณรัตน์ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  สถานีตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต   ใบสมัคร
621011653 นัซรีน ฉาฉ่ำ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด สาขาท่าอากาศยานหาดใหญ่  ใบสมัคร
621011597 อนงค์นาฎ ชนะรัตน์ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  The Yama Hotel Phuket  ใบสมัคร
621011636 อภิสิทธิ์ เส้งโสด อ.ดร. ศุภานัน พรหมมาก  Six Senses Yao Noi   ใบสมัคร
621011588 ศิริรัตน์ เลี่ยมแก้ว อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช  ใบสมัคร
621071380 อนุชา หมัดมั้น อ.ดร.สุธี โง้วสิริ  บริษัทพาเนล พลัส จำกัด  ใบสมัคร
621071381 อัฎนาน หลำยี อ.ดร. สุธี โง้วสิริ  บริษัท พาเนล พลัส จำกัด  ใบสมัคร
621011573 ภัคมล ชุมช่วย อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช  ใบสมัคร
621071298 กมลลานนท์ ไชยสวัสดิ์ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งใหญ่  ใบสมัคร
621071357 กฤตยชญ์ สังวาลย์ อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  ห้างสรรพสินค้าลีทรัพย์สิน  ใบสมัคร
621071337 สโรชา แท่นแสง ดร.สุธี โง้วศิริ  สำนักงานนครศรียูไนเต็ด  ใบสมัคร
621071341 สุดาทิพย์ คลิ้งขลิบ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางขัน  ใบสมัคร
621011527 ชลนิภา หอมจันทร์ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  บริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานภูเก็ต  ใบสมัคร
621011537 ดารารัตน์ จันทร์นวล อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด สาขาท่าอากาศยานหาดใหญ่  ใบสมัคร
621011572 ภัคจิรา ศิริญาติ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  บริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด(มหาชน) สาขาท่าอากาศยานภูเก็ต  ใบสมัคร
621011589 สะศิตา ปล่อง อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  บริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด(มหาชน) สาขาท่าอากาศยานภูเก็ต  ใบสมัคร
621071314 นุชจรีย์ นาแพง อ.ดร.สุธี โง้วสิริ  บริษัททรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
621071344 สุภัสสรา เพ็งหมาน อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  Rs Car Service  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th