ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 83/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82[83] 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
621071314 นุชจรีย์ นาแพง อ.ดร.สุธี โง้วสิริ  บริษัททรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
621071344 สุภัสสรา เพ็งหมาน อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  Rs Car Service  ใบสมัคร
621071307 ณัฏฐ์พัชร์ พรมกิตติยานนท์ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์ ประยูรการพิมพ์  ใบสมัคร
621071324 ภัทรภา เส้งแก้ว อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท เอ วี พี (ประเทศไทย) จำกัด  ใบสมัคร
621071336 ศิลันญา อิสลาม อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท เอ วี พี (ประเทศไทย) จำกัด  ใบสมัคร
621071345 อชิรญาณ์ นันทชัยพิทักษ์ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ร้านคลังผ้าเบรค (หน้าตลาดปิ่มเพชร)  ใบสมัคร
621071353 อารยา เพ็ชรรักษ์ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาคลองแงะ  ใบสมัคร
621071334 วรวรรณ อักโขสุวรรณ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสวนตูล  ใบสมัคร
621071351 อรพรรณ ชูบัณฑิตย์ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารออมสิน สาขา สงขลา  ใบสมัคร
621071299 กฤษณา บุญต่อ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอร่อนพิบูลย์  ใบสมัคร
621071316 เบญจมาภรณ์ เปรมจิตร์ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  โรมแรม กะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท  ใบสมัคร
621071339 สาริศา ขาวเขาใคร ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) หาดใหญ่  ใบสมัคร
621071347 อภัสนันท์ อังกูรนิธิวัฒน์ ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) จำกัด  ใบสมัคร
621071488 จันทปกา บุญเต็ม จารุมาศ เสน่หา  บริษัท ทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์ โปรเจค จำกัด  ใบสมัคร
621071489 จัสมิน หวันอิ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท วิส มาเก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด  ใบสมัคร
621071234 กัญญารัตน์ แก้วสมหนู อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด (มหาชน) ศูนย์บริการ NT สงขลา 2  ใบสมัคร
621071490 ณัฐพร อักษรชู อ.จารุมาศ เสน่หา  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
621071235 กัลยภรณ์ เพ็งจำรัส จารุมาศ เสน่หา  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาสงขลา  ใบสมัคร
621071491 บุณยานุช จันทวี อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท สงวนพาณิชย์ พลัส จำกัด  ใบสมัคร
621071236 เกศกนก เอ่นแคน จารุมาศ เสน่หา  MG LUXURY HATYAI เอ็มจีลักซูรี่ หาดใหญ่ (สนญ.ลพบุรีราเมศวร์)  ใบสมัคร
621071492 รสิตา แก้วประชุม อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด(มหาชน) สาขาตรัง  ใบสมัคร
621071237 เกษราพร สังเทระ อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  ธนาคารออมสินภาค18  ใบสมัคร
621071493 ฐิตินันท์ จันทร์แก้ว อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
621071238 ชยุดา บุญประดิษฐ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท อีฟ แอนด์ บอย จำกัด  ใบสมัคร
621071494 ดนัย ระหัส อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท​ วนาวัฒน์วัสดุ จำกัด​ (สาขา​สงขลา)​  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th