ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 94/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93[94] 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
612021042 อัสมา พันกาเขต ดร.จันทวรรณ น้อยศรี  สำนักงานสรรพากรภาค12 
611011123 กุลณัฐ จักรแก้ว ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
611011139 นริศรา นารี ผศ.ดร. ธีระพร ทองขะโชค  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา  ใบสมัคร
611011422 ชัญญานุช มาโอ๊ะ ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  มูลนิธิดวงประทีป  ใบสมัคร
611011426 ฐิตินาฎ พรหมรัตนพงศ์ ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  Manufacture Overhaul Rapid and Optimal Co.,Ltd.  ใบสมัคร
611011437 นัซมีย์ นิลสกุล ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์ จำกัด  ใบสมัคร
611011187 เอกภพ ศิริวัฒน์ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท เอส แอนด์ พี ชินดีเคท จำกัด (มหาชน) (ศูนย์การเรียนบริษัท S&P)  ใบสมัคร
611011452 รวิภา แดงขาว ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  Manufacture Overhaul Rapid and Optimal Co.,Ltd.   ใบสมัคร
611071366 คชกฤษณ์ แก้วเกลี้ยง อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยาง จ.พัทลุง  ใบสมัคร
611071155 เฌอกาญจน์ ซียง ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท แกร็บ จำกัด สาขาหาดใหญ่  ใบสมัคร
611071166 ธนพล จันทร์พิบูลย์ วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท โฮมมาร์ท ช.โลหะกิจ จำกัด  ใบสมัคร
611011529 นัสรีย์ โหดเส็น ผศ.มูหำหมัด สาเเลบิง  โรมเเรม บุรีศรีภูว บูติก  ใบสมัคร
611071181 ปัญณทัต ขำพิทักษ์ ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ทวิน แมกซ์ ไทร์ สเตชั่น จำกัด  ใบสมัคร
611071191 ภาวริน แสงเขียว อ.ดร.ณลักขณา คิดเหมาะ  คอนน์เเทร็คเคเทอริ่ง(ประเทศไทย)จำกัด  ใบสมัคร
611071198 มฮัมหมัดอับบาส จะปะกิยา อ.ดร. ณลักขณา คิดเหมาะ  โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขา เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่  ใบสมัคร
611071213 สาธิตา หมาดสง่า อ.ดร.ณลักขณา คิดเหมาะ  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สตูล  ใบสมัคร
611071221 สุธิดา ศิริอาชาพันธ์ อ.ดร.ณลักขณา คิดเหมาะ  ที่ทำการไปรษณีย์สะเดา  ใบสมัคร
611011081 กนกวรรณ หนุ่มนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
611011091 ตะวัน อินทวงศ์ อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  เทศบาลตำบลพะวง  ใบสมัคร
611011092 นนทวัฒน์ พิพัฒน์สุนทร ดร.อภิรดี จิโรภาส  ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
611071256 เกษรี มูละ จารุมาศ เสน่หา  ด่านศุลกากรสงขลา  ใบสมัคร
611011100 พศวีร์ กิตติสุภานนท์ อาจารย์ ดร.อภิรดี จิโรภาส  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา  ใบสมัคร
611011101 พิชญ์นันท์ จตุพรโสภากุล อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
611011107 วรวิทย์ ติเอียดย่อ อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  เทศบาลตำบลพะวง  ใบสมัคร
611011108 วรวุฒิ สุนทวารีฤทธิ์ อาจารย์ ดร.อภิรดี จิโรภาส  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th