ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 96/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95[96] 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
611011068 รสิตา ช่วยสงคราม ผศ.วรุตม์ นาฑี  ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จังหวัดตรัง  ใบสมัคร
611011070 ศันสนีย์ มุกเนียม ผศ.วรุตม์ นาฑี  ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จังหวัดตรัง  ใบสมัคร
611011076 สุรยุทธ์ จำปาทอง ผศ.วรุตม์ นาฑี  สำนักงานที่ดินสงขลา  ใบสมัคร
611011078 เสาวณีย์ อำมะดูลมาน ผศ.วรุตม์ นาฑี  สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
611011079 อภิสิทธิ์ ทองศรี ผศ.วรุตม์ นาฑี  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
611011601 นรีกานต์ บุญมี ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  อนัญญา หลีเป๊ะ รีสอร์ต(Ananya Lipe Resort) 
611071259 จิรภัทร์ ประทุมวรรณ อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
611011099 พรไพลิน หนูพันธ์ อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงลา  ใบสมัคร
611071318 มานะวิทย์ มณีฉาย อ.จารุมาศ เสน่หา  โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ   ใบสมัคร
611011436 ธัญชนก แก้วชูศรี ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  มูลนิธิดวงประทีป (Duang Prateep Foundation)  ใบสมัคร
611071142 จิรานุวัฒน์ คงแก้ว ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  โตโยต้า พิธานพาณิชย์ จำกัด สาขาสงขลา (แยกสำโรง)  ใบสมัคร
611011011 เขมชาติ สรรพโชค อาจารน์ ทีปวิท พงษ์ไพบูลย์  เทศบาลนครยะลา  ใบสมัคร
611011012 คมชาญ อุปถัมภ์ อ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท ซีอีโอ แฟคตอรี่ (ไทยแลนด์)  ใบสมัคร
611011531 นุรอานิซ ยูโซะ ผศ.มูหำหมัด สาแลบิง  ประสานเวิลด์ทัวร์  ใบสมัคร
611011532 นูรฮูดา สาแมบากอ ผศ. มูหำหมัด สาแลบิง  โรงเรียนสตูลวิทยา  ใบสมัคร
611011533 นูลียานา ดอเลาะ ผศ.มูหำหมัด สาแลบิง  บริษัทประสานเวิลด์ทัวร์  ใบสมัคร
612021198 ฮานาน หาแว ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง  โรงพยาบาลยะรัง 
611011549 ฮัสนะ สีแต ผศ.มูหำหมัด สาแลบิง  สตูลวีไอพี แทรเวล  ใบสมัคร
611011046 กฤตธัช วงษ์คำ ผศ.วรุตม์ นาฑี  ศูนย์ปฎิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3   ใบสมัคร
611011053 ทัศศิกา นามปัญญา ผศ.วรุตม์ นาฑี  ศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ & ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯ ภาคใต้ (มอ.)  ใบสมัคร
611011054 ธนพล คล่องสมุทร ผศ.วรุตม์ นาฑี  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองสงขลา  ใบสมัคร
611011057 นนทพัทธ์ สุวรรณเจริญ ผศ.วรุตม์ นาฑี  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5  ใบสมัคร
611011060 พงศกร คเชนทร์ภักดี ผศ.วรุตม์ นาฑี  ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จังหวัดตรัง  ใบสมัคร
611011067 เมธพนธ์ บุญชู ผศ.วรุตม์ นาฑี  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
612021001 กนกพิชญ์ ปิลวาสน์ อ.ดร.จันทวรรณ น้อยศรี  สำนักงานสถิติภูเก็ต 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th