ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 112/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111[112] 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
611071290 นฤมณฑ์ คงพูล อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ตรัง  ใบสมัคร
611071306 ปิยะมาศ หนักแน่น อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) ตรัง  ใบสมัคร
611071279 ณัฐพล มิ่งขำ อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท อารินทร์ครีม จำกัด  ใบสมัคร
611011635 วรเชษฐ์ นกหมุด อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  บริษัท เมอร์กาโต้ เมดิคัล (ไทยแลนด์) จากัด  ใบสมัคร
611011645 ศรัณยู สุวรรณเรือน ภาษาอังกฤษ  บริษัท ซีอีโอ แฟคตอรี่ (ไทยแลนด์) 
611071298 ปฏิพล ปิตวิวัฒนานนท์ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่  ใบสมัคร
611071302 ปวีณา พรหมทัตโต อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท อารินทร์ครีม จำกัด  ใบสมัคร
611071344 สุพาณิชย์ เกตุแก้ว อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
611071354 อากิฟ ดือรามะ อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท ออกซิเจนเรียลเอสเตท จํากัด  ใบสมัคร
611071288 ธีรภัทร แซ่ลิ่ม อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท รูทแลนด์ เอสเตท จำกัด  ใบสมัคร
611011595 ธรรมพร จตุรมนตรี ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6  ใบสมัคร
611011596 ธิดา พรมมาก ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษศิริ  Lyns Home Boutique Hostel  ใบสมัคร
611011597 ธิดารัตน์ มากผล ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  อนัญญา หลีเป๊ะ รีสอร์ต (Ananya Lipe Resort)  ใบสมัคร
611011611 ปณิชยา เสนาจิตร ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6  ใบสมัคร
611011616 ปิยวดี ศรีไชย ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง6  ใบสมัคร
611011666 อัสนี ปานแขวง ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  บริษัท ท็อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด 
73866 Merziuziy Merziuziy Merziuziy  Merziuziy 
611011558 กัลยาณี ช่วยจันทร์ ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษศิริ  The Memory at On On Hotel  ใบสมัคร
611011569 จันจิรา แสงจันทร์ศิริ ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  บริษัท โอเพ่น เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด  ใบสมัคร
611011589 ณัฐวดี จิตต์ธรรม ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  อนัญญา หลีเป๊ะ รีสอร์ต (Ananya Lipe Resort)  ใบสมัคร
611011640 วันวิสาข์ แซ่เจ็น อ.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  Warm Window Silom  ใบสมัคร
611011669 อาวาตีฟ หะยีวานิ อ.ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  Tourist Assistance Center (Phuket)  ใบสมัคร
611011625 ภูเบศ นุ่นสงค์ อ.ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  โรงแรม อันดามัน เอมเบรส ป่าตอง  ใบสมัคร
611011631 รังสิมา ชุมแสง อ.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ใบสมัคร
611011650 ศุภาพิชญ์ จันทร์แดง อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  Tourist Assistance Center (Phuket)  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th