ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 129/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128[129] 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
601011584 ปวีณา ชูโฉม อ. ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ   บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด  ใบสมัคร
601081221 พิมปิยพร มากเกื้อ อ.นฤมล ฐานิสโร  ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9  ใบสมัคร
601071238 นุสรอฮ เจะเด็ง จารุมาศ เสน่หา  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอระโนด  ใบสมัคร
601071244 ฟาฏีนะฮ์ หมินสุข จารุมาศ เสน่หา  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอระโนด  ใบสมัคร
601081233 ฟารีน่า เอียดขาว อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานอัยการจังหวัดพัทลุง  ใบสมัคร
601081240 ภัทรียา ใบหา อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  บริษัท สยามลีกัล แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด  ใบสมัคร
601081243 ภาษร กายพันธ์ อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค9  ใบสมัคร
601081011 กัญญ์วรา รองพินิจ อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานบังคับคดี จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
601081274 ลดาภรณ์ วุ่นพ่วน อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ใบสมัคร
601081279 วรดา โสะเบ็ญอาหลี อาจารย์ นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานทนายวุฒิชัย จันทคาร  ใบสมัคร
601081026 กุลภรณ์ แซ่ลิ่ม อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานทนายวุฒิชัย จันทคาร  ใบสมัคร
601081031 เกวลี สินไชย อาจารย์ นฤมล ฐานิสโร  เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา  ใบสมัคร
601081288 วริศรา หงษ์หิน อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  บริษัท ภาคใต้การกฎหมายและธุรกิจ จำกัด  ใบสมัคร
601081299 วิกาวี แก้วศรี อาจารย์ นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานทนายความโอฬาร กุลวิจิตร  ใบสมัคร
601081044 จีรารัตน์ สุวรรณโณ อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค 9  ใบสมัคร
601081056 ชนิสรา รักษ์นิ่ม อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
601081059 ชวัลรัตน์ ไชยทอง อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
602081001 กชกร หนูคงแก้ว อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  ศาลจังหวัดพัทลุง  ใบสมัคร
601081065 ชิษณุพงศ์ ลีวานิชย์ อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
601081070 โชติกา บุปผะโก อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักกฎหมายธรรมสถิตเลิศ   ใบสมัคร
601081074 ซัลมาน ฝ้ายเส็ม อาจารย์ นฤมล ฐานิสโร  ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา  ใบสมัคร
601081331 ศุภานัน ขวัญแก้ว อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2  ใบสมัคร
601081080 ฑิฆัมภร แกล้วทนงค์ อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสงขลา  ใบสมัคร
601081337 สรวิศ โอทอง นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานกฎหมาย ธรรมสถิตเลิศ  ใบสมัคร
601081342 สลิลทิพย์ ชูเชิด อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  บริษัท ภาคใต้การกฎหมายและธุรกิจ จำกัด  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th