ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 149/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148[149] 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
582041134 นัสพร สะทุน ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  สวนสัตว์สงขลา  
601077295 นูรซีลา ยีสาและ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ 
582041137 ปรางทิพย์ วงษ์ตลอด ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  บริษัท โชคสุขโภคภัณฑ์ จำกัด 
601077299 พรพิมล วงษ์สุวรรณ อ.สุธี โง้วศิริ  บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด 
601077303 ระพีพร เถาว์ถวิล อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  สหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด 
582041144 รูซานา ดะละซู ดะละซู ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  สวนสัตว์สงขลา 
601077305 วรรณฤดี เส็นสัน อ.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาจะนะ จังหวัดสงขลา 
601077307 ศศิชา แซ่ลิ่ม อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท อากิแบม ออยล์ จำกัด 
601077308 ศศิวิมล มีศุข อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  Tha-win biker shop ศูนย์ Kawasaki Hatyai 
601077310 สุรัยยา หว่าหลำ อ.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารอิสลามสาขาจะนะ 
601073216 อธิกานต์ ศิลป์ประสม อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  ธนาคารธนชาติ แผนกประกันภัย 
601077315 อินธุอร สุระวิโรจน์ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท เอสวีพี อีควิปเม้นท์รีแพร์ แอนด์ซัพพลาย จำกัด 
601077316 ฮาซานะ ยะเละซู สุธี โง้วศิริ  บริษัท อากิแบม ออยล์ จำกัด 
582041162 สุรัสวดี สุนทรนนท์ อ.กำชัย ตันติกาพงษ์  บริษัท ภาคใต้ค้าสัตว์ จำกัด 
581071208 นุชนาฎ บินสัน อ.จารุมาศ เสน่หา  Ais shop central Festival hatyai 
581011064 วรกานต์ แก้วประสิทธิ์ อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  ที่ทำการปกครอง จังหวัดพัทลุง 
581011083 สืบพงศ์ สัมมุขา อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน   สำนักงานค้มครองสิทธิเเละเสรีภาพภาคใต้ 
581071285 พันธ์ทิมา คงวัดใหม่ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ   ท่าอากาศยานนานาชาติ(ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 
581011652 วีรอร สีนุ่น อ.อภิรดี สุภาพ  โฟร์ซีซั่นรีสอร์ท เกาะสมุย 
581011658 สิตานันท์ บุญญตา อ.อภิรดี สุภาพ  Six Senses Yao Noi 
581011661 สุดารัตน์ หยูทอง อ.อภิรดี สุภาพ  โรงแรมรายาวดี 
581011407 ลลิตา ตุ้ยกาศ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัทนานมี จำกัด  
582041046 กฤษณา คณะครุฑ อ.ดร.ธิดารัตน์ จุทอง  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
581071322 อิศระวดี เทพคงคา อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ (ท่าอากาศยานหาดใหญ่)  
581011678 อามีร มะเร๊ะ อ.อภิรดี สุภาพ  THE RITZ-CARLTON 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th