ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 195/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194[195] 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
582041009 รัตนาวดี รัตนกาญจน์ อาจารย์ศรัณญภัส รักศีล  ที่ว่าการอำเภอจะนะ 
581071281 ปิยรัตน์ ขำเกลี้ยง อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท ทิพยประกันภัย 
582041013 สิริมา คงจันทร์ อาจารย์ศรัณญภัส รักศีล  ที่ว่าการอำเภอจะนะ 
581071286 พิมพ์รัมภา นวลหอ อ.สุธี โง้วศิริ   ีืUnited Offshore Aviation (UOA) 
581011390 นัทธมน จันทกูล อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ 
582041026 แพรพรรณ จันวนา อาจารย์.ดร.นันทิยา พนมจันทร์  ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 
582041032 ธัญญารัตน์ รักรอด ผศ.ดร.สรพงค์ เบญจศรี  บริษัท วัน บานาน่า จำกัด 
581071305 สมฤทัย ธรรมใจ อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
581011189 ธันย์ชนก รักขนาม ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  CentralFestival Hatyai 
581011730 ณัฐชา ช่วยดี เสริมศักดิ์ ขุนพล  บริษัทนางแมวป่าจำกัด 
581011742 วินัย ลือขจร อาจารย์ กิตติคุณ ฤทธินิ่ม  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
581011747 สุปรีดา ประดิษฐ์ อาจารย์ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
581011748 สุพรรณิการ์ นพรัตน์ เสริมศักดิ์ ขุนพล  บริษัทนางแมวป่าจำกัด 
581011752 อังศุมาลี หรรษพลางกูร ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 
581011753 อัจฉรา ยอดศรี อาจรย์ธีระ ราชาพล  บริษัท ทริปเปิลวี บรอดคาสท์ จำกัด 
601073197 วรนาถ เพ็ชรณาจักร อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี  
601073224 อินทิรา แก้วสมวงค์ อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  The Pizza Company สาขา Central Festival Hatyai 
601073229 กัณทิมา บุญเตโช อ.ดร.สุธี โง้วศิริ   ธนาคารออมสิน สาขาเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
601073231 กุลสินี เหล็บเลิศ อ.ดร.สุธี โง้สิริ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสะบ้าย้อย 
601073260 ภณิตา ชูกาล อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด 
581011565 นูรีดา เจ๊ะน๊ะ อ. กามารุดดีน อิสายะ  Student affairs& Alumni Department Universiti Malaysia perlis  
581011573 ฟารีดา จิตภาค กามารุดดีน อิสายะ  บริษัท สตูล วีไอพี แทรเวล 
581011580 วรรณยิหวา นิเซ็ง อ. กามารุดดีน อิสายะ  Student Affairs & Alumni Department 
581011581 วรวีร์ ทรงเลิศ อ.กามารุดดีน อิสายะ  บริษัท สตูล วีไอพี แทรเวล 
581011584 ศิวพร สุระกำแหง อ.กามารุดดีน อิสายะ  บริษัท สตูล วีไอพี แทรเวล 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th