ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 90/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89[90] 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
612021133 ณัฐวุฒิ เหล็มเจริญ อ.ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง  ทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
611011471 อารีนา เจะหลง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณัช สมชนะกิจ   
612021197 วีรพล หมานหยะ อ.ดร. นิชากรณ์ พันธ์คง  ทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
611011022 ธีรภัทร เอียดกลาย อาจารย์ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  หจก.เจมส์สหยางยนต์เเอนด์เซอร์วิส  ใบสมัคร
611011032 สหัสวรรษ สินธนบดี ผศ.เสริมศักดิ์ ขุนพล  บ.โชว์ไร้ขีด จก.  ใบสมัคร
611071371 จาตุรนต์ หอมหวล อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  โรงพยาบาลสัตว์เมตตา  ใบสมัคร
611011002 กนกอร ผ่องอากาศ อาจารย์ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท เรนิตา195 จำกัด  ใบสมัคร
611011008 เฌอณัช วงศ์พรรณ อาจารย์ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท เรนิตา195 จำกัด  ใบสมัคร
611071310 ภัทรพร ชะโนวรรณะ อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา   หจก. เกี้ยนเฮงวัสดุก่อสร้าง สาขาน้ำน้อย  ใบสมัคร
612041056 นันทพงศ์ ตำเผือก อ. ดร. อาภร ส่งแสง  บัวงามฟาร์ม โคขุนมาตรฐานครบวงจร 
611071422 รัชฎาวดี อินทรสาร อ.ดร.สุธีโง้วศิริ  สำนักงานเทศบาลนครสงขลา  ใบสมัคร
611011525 ณาณ่า อุณหวิริยะ ผศ.มูหำหมัด สาเเเลบิง  บริษัท ซัคเซส บี จำกัด  ใบสมัคร
611011528 นัสริยา สนูบุตร อาจารย์มูฮัมหมัด สาแลบิง  บริษัท ซัคเซส บี จำกัด  ใบสมัคร
611011020 ณิชาภัทร เพชรย้อย อาจารย์ ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท Siam Marine  ใบสมัคร
611011021 ทิพวรรณ แสงจันศิริ อาจารย์ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  สำนักงานเทศบาลเมืองสิงหนคร  ใบสมัคร
611011026 มยุรี พ้นภัยพาล อาจารย์ ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  The Pine Songkhla Hotel  ใบสมัคร
611071447 สุนันทา สะละ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  สำนักงานเทศบาลนครสงขลา  ใบสมัคร
611011036 อภิสมัย รัตนกาญจน์ อาจารย์ ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  เทศบาลเมืองสะเดา  ใบสมัคร
612041001 กาญจนา พรหมช่วย ผศ.ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว  วิสาหกิจตาลบุรี 
612041003 กุลธิดา สอนจอน อ.ดร.ปริศนา วงค์ล้อม  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ 
612041005 ณัฐกฤตา พรหมเพชร อ.ดร.ปริศนา วงศ์ล้อม  การยางแห่งประเทศไทย สาขาเทพา 
612041006 ณัฐกานต์ คงอินทร์ อ.ดร.ปริศนา วงศ์ล้อม  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ 
612041007 ณัฐนนท์ จงริน ผศ.ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว  สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 
612041009 ทีปกร ฤทธิ์มาก อ.ดร.ปริศนา เเก้ววงศ์ล้อม  บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด(มหาชน)  
612041010 นันทกานต์ ด้วงหวัง ผศ.ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว  บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์มจำกัด (มหาชน)  

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th