ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 90/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89[90] 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
602081009 จิระพัฒน์ พลฤทธิ์ อาจารย์ นฤมล ฐานิสโร  ศาลแขวงจังหวัดนครศรีธรรมราช  ใบสมัคร
601011699 ปิยะพร สำเภา อาจารย์ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
601081333 ศุภิสรา รุ่งเรือง อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานอัยการจังหวัดสตูล  ใบสมัคร
602081016 ซิด้านี ขุนพิจิตร์ อาจารย์ นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ใบสมัคร
602081019 ฐิตาภา พลาหาญ อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักงานสุรพงศ์ อัมพันศิริรัตน์ ทนายความ  ใบสมัคร
601071358 บุษกร เรืองเพชร ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ   สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1  ใบสมัคร
602081026 ตุ้นเฉียน องก์ นฤมล ฐานิสโร  สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน (สสช.) มหาวิทยาลัยทักษิณ 
601071130 จิตรภานุ เเก้วอรุณ อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
601071145 ณัฐพงค์ ทิพย์รองพล อ. ดร. วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
601081137 ธิดารัตน์ นุ่นเส้ง อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  สำนักงาน อุเทน คำนวณศิลป์ ทนายความ-ธุรกิจและการบัญชี  ใบสมัคร
601071159 นันทชัย พรหมดวง อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี   บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
601081145 นภัสวรรณ ธรรมวุฒิ อาจารย์นฤมล ฐานิสโร  ลิขิต ศรีชาติทนายความ  ใบสมัคร
602081094 อำนาจ ร่วมสุข นฤมล ฐานิสโร  สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน(สสช)มหาวิทยาลัยทักษิณ 
601011530 กรรณิการ์ สิทธิยานนท์ อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  Hilton Hua Hin Resort & Spa  ใบสมัคร
601011531 กัณฐิกา เพ็ชร์วงศ์ อ.ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  Akira Lipe Resort อาคีรา หลีเป๊ะ รีสอร์ท  ใบสมัคร
601071189 ศยามล สุขใส ดร. วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท สินทรัพย์ทอง จำกัด  ใบสมัคร
601081433 อุมาพร ตุกชูแสง อาจารย์ นฤมล ฐานิสโร  ศาลทหารมณฑลทหารบกที่42 ค่ายเสนานรงค์  ใบสมัคร
601071194 ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์ อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท หาดทิพย์ จำกัด มหาชน  ใบสมัคร
601071195 ศิวกร รุ่งสุข อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  โรงพยาบาลศูนย์ยะลา 
601011551 โซมาเรีย แย อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ   
601071200 สรัล นวลจันทร์ อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท อากิแบม ออยล์ จำกัด  ใบสมัคร
601071203 สุชัญญา สุขหอม อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทรศรี  บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด 
601071208 สุภัสสรา ยะมาเจริญ อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด  ใบสมัคร
601011561 ธิดาทิพย์ เกื้อชู อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  InterContinental Samui Baan Taling Ngam Resort 
601011597 ภรณ์ศิริ จิตต์ชะนะ ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  โรงเรียนไอเดียไอสปีค หาดใหญ่  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th