ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 175/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174[175]
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
591011004 กาญจนา เนียมจอน อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
591011005 กานต์ธิดา พรมช่วย อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
591011006 กุลจิรา ชัยฤทธิ์ อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา 
591011032 ปณัสชา จิตภักดี อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานเทศบาลตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ทต.พะตง)  ใบสมัคร
591071464 ฟัรณี เจะอามะ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท ก.ชัยแสง เทรดดิ้ง จำกัด  ใบสมัคร
591011053 วิศรุต นุ้ยแก้ว อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานเทศบาลตำบลพะวง  ใบสมัคร
591011064 อภัสสร สุขะปาณะ อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานวัฒนธรรมสงขลา  ใบสมัคร
591011047 รัตนชาติ คงจันทร์ อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ใบสมัคร
591071233 ณภัทร รัญเวศ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี  ใบสมัคร
591071334 อับบาส มานะผล อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด(มหาชน) สาขาหาดใหญ่  ใบสมัคร
591011290 สรรธญา ผลิผล อ.ดร.สุธาสินี พรมแดน  โรงแรมบันยันทรี ภูเก็ต 
591011292 สาวิตรี มะนะโส อ.ดร.สุธาสินี พรมแดน  โรงแรมบันยันทรี ภูเก็ต 
591071296 ธนิสร เกิดกมลคุปต์ อ.ดร. สุธี โง้วศิริ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิไลการค้า  ใบสมัคร
591071301 นัฐิมา เตบบุตร อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  โรงแรม อันดามัน บรีซ รีสอร์ท  ใบสมัคร
591011288 เวธกา แขกกาฬ อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  เดอะซิส กะตะ ภูเก็ต  ใบสมัคร
591011295 สุดารัตน์ ช่อเรืองศักดิ์ อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  เดอะซิส กะตะ ภูเก็ต  ใบสมัคร
591071462 นัสเราะ เขียวสะ อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท มอเตอร์ บิสซิเนส จำกัด (สาขารัตภูมิ)  ใบสมัคร
591071278 กุลณัฐ จักษุภาค อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัทซีอาร์ นครศรีธรรมราช(ประเทศไทย) จำกัด  ใบสมัคร
591071330 อธิป บุญบำรุง อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  7-11 มหาราชดำเนิน  ใบสมัคร
591011293 สิตานันท์ พูลสวัสดิ์ อาจารย์ ดร. สุธาสินี พรมแดน   โรงแรมโคโค่ เคป ลันตา รีสอร์ท  ใบสมัคร
591071284 จรรยพร คล้ายคง อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่  ใบสมัคร
591071314 ฤทธิพร วงศ์อินทรัตน์ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่  ใบสมัคร
591071327 สุภัทรชัย ทองสม อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่  ใบสมัคร
591011272 ธัญชนิดา รุ่งทอง อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมคอนราด เกาะสมุย Conrad Koh Samui   ใบสมัคร
591011282 ภัสสร นิชวงศ์ อ.ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ออสการ์ วิลล่า อ่าวนาง กระบี่  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th